Aktywacja chemiczna

Chemiczne sposoby przygotowania powierzchni przedmiotów z poliolefin stanowią znaczne zagrożenie dla obsługi i środowiska naturalnego.

Stosowanie płynów podkładowych

Płyn podkladowy jest roztworem polipropylenu w rozpuszczalnikach organicznych. Po naniesieniu cienką warstwą i odparowaniu stwarza powierzchnię aktywną zapewniając dostateczną przyczepność farb i klejów. Plyn podkładowy nanosi się najczęściej przez przetarcie powierzchni nasyconą szmatką, stosuje się również nanoszenie podkładu jako pierwszego koloru w wielokolorowych drukarkach tamponowych. Płyn podkladowy stosuje się zwykle w produkcji mało- i średnioseryjnej.

Kąpiel w kwasie chromowym

Kwas chromowy uzyskuje się przez zmieszanie kwasu siarkowego (800ml), wody destylowanej (460ml) i dwuchromianu sodu (92g). Przygotowywany przedmiot należy umieścić na kilka minut w podgrzanej kąpieli, następnie spłukać wodą i osuszyć sprężronym powietrzem.

Metoda USM

Przedmiot zanurza się w roztworze 5% fenolu w chlorku metylenu. Po wysuszeniu przedmiot poddaje się działaniu światła UV (lampa rtęciowa o mocy ok. 100 W/cm) na czas kilku sekund. Parowanie fenolu powoduje powstanie swobodnych cząsteczek    związanych      z   powierzchnią     materiału. Wzrost    napięcia powierzchniowego jest stopniowy ­ i proces może trwać nawet tydzień. Musi to być uwzględnione w procesie produkcyjnym.