Wyładowanie koronowe

Koroną nazywamy obszar zjonizowanej atmosfery, widoczny czasem w postaci niebieskiej mgiełki, występującej wokół urządzeń elektrycznych funkcjonujących pod wysokim napięciem. Korona powoduje powstawanie ozonu, który jest nadzwyczaj agresywną postaci tlenu. Z tego powodu duże instalacje do aktywacji koronowej powinny być zaopatrzone w filtry wychwytujące emitowany ozon.

Urządzenie do aktywacji koronowej składa się z generatora wysokiej częstotliwości, transformatora wysokiego napięcia i układu elektrod.

Wyładowanie elektryczne pomiędzy elektrodami powoduje jonizację otaczającej atmosfery. Oddziaływanie      zjonizowanych cząstek na powierzchnię przygotowywanego materiału powoduje utlenianie tej powierzchni przez zastępowanie wodoru znajdującego się w wiązaniach cząsteczkowych przez tlen. Powoduje to wzrost energii powierzchniowej materiału, w przez to zwiększa możliwość jego zwilżania. Miarą stopnia przygotowania powierzchni jest ilość energii przekazanej przez zjonizowane cząstki.

Energia ta jest proporcjonalna do wyjściowej mocy generatora, zależy od szczeliny pomiędzy elektrodami i od czasu oddziaływania.

Wyładowanie koronowe stosowane jest głównie do przygotowania materiałów płaskich i do cienkich (przede wszystkim folii). Przygotowanie przedmiotów trójwymiarowych wymaga stosowania elektrod kształtowych.

Przedmioty cylindryczne są wkładane na przewodzące trzpienie i obracane podczas oddziaływania wyładowania elektrycznego.

Równomierne wyładowanie umożliwiające przygotowanie powierzchni przedmiotów trójwymiarowych zapewnia równie urządzenie z wirującymi zespołami elektrod, pod którymi przemieszczają się przedmioty przygotowywane. Przeciwelektrodę stanowi tu płyta znajdująca się pod taśmą przenośnika.

ui2ikc97c0d4019viewattt

Rys. 1. Urządzenie z wirującymi elektrodami do przygotowania powierzchni przedmiotów trójwymiarowych

Innym, prostym wariantem tej metody jest wykorzystanie urządzenia MULTIDYNE. Wyładowanie pomiędzy elektrodami umieszczonymi w ceramicznej głowicy powoduje jonizację atmosfery. Regulowany nawiew powoduje ,,zdmuchiwanie” zjonizowanych cząstek na powierzchnię przedmiotu przygotowywanego, który może się przesuwać lub obracać z określoną prędkością.

ui2ikc97c0d4019viewattta

Rys. 2. Przygotowanie powierzchni obudowy z PP

ui2ikc97c0d4019viewatttb

Rys. 3. Zintegrowane stanowisko druku na przedmiotach z PP wykonujące w cyklu pracy przygotowanie powierzchni, nadruk tamponowy w dwóch kolorach i suszenie IR