Aktywacja plazmowa

1. Przy zastosowaniu techniki plazmy niskociśnieniowej, gaz doprowadzony do komory próżniowej zostaje pobudzony doprowadzoną energią.  Powoduje to powstanie plazmy złożonej z jonów o dużym poziomie energii, elektronów i innych cząstek reaktywnych. Plazma powoduje skuteczne zmiany struktury powierzchni przedmiotów umieszczonych w komorze poprzez:
– bombardowanie powierzchni  cząstkami jonów
– oddziaływanie stosowanego gazu na powierzchnię
– przerwanie łańcuchów węglowodorów przez powstające promieniowanie UV

Proces może być sterowany przez zmianę podciśnienia, mocy elektrycznej, czasu oddziaływania, przepływu i składu stosowanego gazu.

2. Technika plazmy atmosferycznej polega na pobudzeniu, za pomocą wysokiego napięcia, gazu znajdującego się pod ciśnieniem atmosferycznym, aż do zapłonu plazmy. Plazma jest wytłaczana z dyszy za pomocą sprężonego powietrza.

Reaktywne cząstki plazmy powodują aktywację i czyszczenie powierzchni, na którą skierowany jest strumień plazmy.

Wynik oddziaływania można zmieniać poprzez zmianę prędkości przesuwu i odległości pomiędzy dyszą, a powierzchnią obrabianą.