Testery energii powierzchniowej i czystości powierzchni

TAMPOTECHNIKA oferuje testery do określania energii powierzchniowej rozmaitych materiałów i czystości powierzchni. Jeżeli kreska narysowana testerem – cieczą o określonym napięciu powierzchniowym w ciągu 3s straci swój kształt, energia powierzchniowa podłoża jest niższa niż napięcie powierzchniowe cieczy testera i wymaga aktywacji przed lakierowaniem, drukowaniem, czy klejeniem.

TAMPOTECHNIKA oferuje testery w formie pisaków i buteleczek z cieczą testową.

» karta katalogowa testerów energii powierzechniowej
» karta katalogowa testerów czystości powierzchni