Pyrosil

Pyrosil to technologia polegająca na nakładaniu na powierzchnię warstwy związków krzemu SiOx(OH)(4-2x). Nanoszenie odbywa się za pomocą palnika do aktywacji płomieniowej, do którego dodatkowo jest doprowadzona substancja zawierająca krzem (Precursor). Podczas spalania gazu następuje zjawisko zbliżone do pyrolizy (spalanie związków chemicznych w wysokiej temperaturze), w czasie którego cząsteczki krzemu są napylane na aktywowaną powierzchnię, tworząc na niej niewidoczną warstwę o grubości około 20-40nm.

Proces zwiększa przyczepność do szkła, metali i tworzyw sztucznych poprzez zwiększenie powierzchni czynnej dzięki amorficznej warstwie związków krzemu i dzięki zwiększeniu ilości wiązań polarnych OH.

Podwyższenie przyczepności poprawia właściwości materiałów, które mają być poddane lakierowaniu, drukowaniu, czy klejeniu.

TAMPOTECHNIKA buduje automaty do aktywacji powierzchni z zastosowaniem technologii PYROSIL.