Sprawdzanie aktywacji

Sposoby oceny skuteczności przygotowania powierzchni przedmiotów z tworzyw sztucznych

Metoda testowania Procedura Sposób pomiaru
Rozpływanie się wody Taka sama ilość wody destylowanej jest umieszczana na materiale przed i po przygotowaniu Stopień przygotowania jest oceniany jako stosunek powierzchni pokrytych wodą powierzchni
Pomiar kąta styku Kropla wody destylowanej jest umieszczana na materiale Mierzony jest kąt pomiędzy styczną do powierzchni kropli, a podlożem
Przechylanie powierzchni Kropla wody destylowanej jest umieszczana na materiale umocowanym poziomo Mierzony jest kąt, przy którym kropla zaczyna spływać
Testery o rozmaitym napięciu powierzchniowym Należy zwilżyć cieczą testową powierzchnię materiału Jeżeli przygotowanie jest
dostateczne, ciecz testowa o danym napięciu powierzchniowym nie zbiegnie się
Pomiar względny adhezji (ASTM D-2141-63R) Jednakowe kawałki taśmy lepiącej są przyklejane z tą samą siłą do materiału przygotowanego i nieprzygotowanego Porównywana jest siła niezbędna do oderwania taśmy w obu przypadkach
Sprawdzenie przyczepności farby Po naniesieniu farby i utwardzeniu jej przykleja się kawałek taśmy lepiącej Sprawdza się ilość farby oderwanej od powierzchni materiału przy oderwaniu taśmy

Ocena przygotowania powierzchni za pomoc testera